Hiển thị 1–16 của 47 kết quả

Cửa hàng

Hiển thị 1–16 của 47 kết quả

38.000 

Thành phần:  Chuối (50%), đậu phộng (20%), đường, gừng, mè trắng, bánh phồng (2%). Xem thêm: Bánh chuối phồng đậu phộng

59.000 

Thành phần:  Chuối (50%), đậu phộng (20%), đường, gừng, mè trắng, bánh phồng (2%). Xem thêm: Bánh chuối phồng đậu phộng

41.000 

Thành phần: Chuối (50%), hạt điều (20%), đường, gừng, mè trắng, bánh phồng (2%). Xem thêm: Bánh chuối phồng hạt điều

64.000 

Thành phần: Chuối (50%), hạt điều (20%), đường, gừng, mè trắng, bánh phồng (2%). Xem thêm: Bánh chuối phồng hạt điều

38.000 

Thành phần chính: Chuối (50%), mè trắng (30%), đường, gừng, bánh phồng (2%). Xem thêm: Bánh chuối phồng hạt mè 

61.000 

Thành phần chính: Chuối (50%), mè trắng (30%), đường, gừng, bánh phồng (2%). Xem thêm: Bánh chuối phồng hạt mè 

40.000 

Thành phần: Chuối (50%), sầu riêng (8%), đậu phộng (20%), đường, mè trắng, bánh phồng (2%). Xem thêm: Bánh chuối phồng sầu riêng

63.000 

Thành phần: Chuối (50%), sầu riêng (8%), đậu phộng (20%), đường, mè trắng, bánh phồng (2%). Xem thêm: Bánh chuối phồng sầu riêng

55.000 

Thành phần: Gạo lứt, cam (cam vàng), đường, chanh. Xem thêm: Bánh gạo lứt kẹp Cam 

55.000 

Thành phần: Gạo lứt, Mãng cầu, đường, chanh.

55.000 

Thành phần: Gạo lứt, thơm (dứa/ khóm), đường, chanh. Xem thêm: Bánh gạo lứt kẹp Thơm

92.000 

Thành phần chính: Khóm (Dứa/ Thơm) (80%), đường, bánh phồng. Xem thêm: Bánh Khóm (dứa) cuộn

50.000 

Thành phần chính: Khóm (Dứa/ Thơm) (80%), đường, bánh phồng. Xem thêm: Bánh Khóm (dứa) cuộn

78.000 

Thành phần chính: Mãng cầu (80%), đường, bánh phồng. Xem thêm: Bánh Mãng Cầu cuộn

-22%
93.000 

Thành phần chính: Mãng cầu (80%), đường, bánh phồng. Xem thêm: Bánh Mãng Cầu cuộn

51.000 

Thành phần chính: Mãng cầu (80%), đường, bánh phồng. Xem thêm: Bánh Mãng Cầu cuộn