Brown rice cake with Soursop 80g

55.000 

Main ingredients: Brown rice, pineapple jam or orange jam or soursop jam.

Brown rice cake with Soursop 80g

55.000 

Nếu bạn đang phân vân lựa chọn sản phẩm hoặc cần đặt hàng nhanh vui lòng gọi:

SKU: 4B-47 Category: