Lotus root with orange 120g

95.000 

Main ingredients: Crispy Lotus Root, pineapple jam or orange jam

Lotus root with orange 120g

95.000 

Nếu bạn đang phân vân lựa chọn sản phẩm hoặc cần đặt hàng nhanh vui lòng gọi:

SKU: 4B-40 Category: