Lotus root with pineapple

95.000 

Main ingredients: lotus root, pineapple or orange jam, sugar, cooking oil.

Lotus root with pineapple

95.000 

Nếu bạn đang phân vân lựa chọn sản phẩm hoặc cần đặt hàng nhanh vui lòng gọi:

SKU: 4B-12 Category: