Soursop Roll

91.000 

Main ingredients: soursop, sugar, glutinous rice chupatty.

mang cau cuon
Soursop Roll

91.000 

Nếu bạn đang phân vân lựa chọn sản phẩm hoặc cần đặt hàng nhanh vui lòng gọi:

SKU: 4B-06 Category: