Tamarind Roll

60.000 

Main ingredients: ripe tamarind, pineap- ple, sugar, peanut, ginger, salt, chili, glu- tinous rice chupatty.

me cuon Tu Bong
Tamarind Roll

60.000 

Nếu bạn đang phân vân lựa chọn sản phẩm hoặc cần đặt hàng nhanh vui lòng gọi:

SKU: 4B-08 Category: