Nhà máy trong mơ

Từ chái bếp đơn giản của căn nhà cũ, chúng tôi từng bước ghi tên mình trên danh mục những nhà sản xuất của tỉnh nhà. Mỗi ngày chúng tôi đều mơ đến 1 nhà máy mà ở đó được mặc đồng phục, nhân viên có tủ đồ riêng, có chỗ ăn chỗ ngủ và là chỗ nuôi dưỡng bao nhiêu những kế hoạch cuộc sống. Đó là cách nhà máy trong mơ của chúng tôi được dựng nên.

Ánh lửa trên bếp củi bập bùng nung nấu sự chịu thương chịu khó của tập thể nhà chúng tôi, rèn thành những thanh sắt, những tấm tol trên nhà xưởng mới của chúng tôi.

Ngày chúng tôi dời từ chái bếp nhỏ sang nhà xưởng trong mơ, niềm hạnh phúc vỡ òa, từ công viên, nhân viên, quản lý đều cảm thấy mình như được đền đáp.

Với hành trình mới, chúng tôi làm ra những sản phẩm tốt hơn, cũng từng bước dệt nên những giấc mơ lớn hơn.

Tu Bong factory

 

Trả lời